Skip to main content
Kunnen wij u helpen?

+32 9 242 58 39 / info@aquadomo.be

Algemene voorwaarden

Onze contractuele voorwaarden

Algemene en bijzondere factuurvoorwaarden

Deze contractuele voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen klanten en Aquadomo bij FARYS|TMVW (hierna ‘Aquadomo’). Door het sluiten van een overeenkomst (ondertekenen van een offerte, uitvoeren van de betaling, ...) aanvaardt de klant dat deze contractuele voorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken. 

  • afwijkingen op deze voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon die bevoegd is om Aquadomo te vertegenwoordigen. In geen enkel geval kan men een afwijking afleiden uit een eventueel gebrek aan reactie of protest van de zijde van Aquadomo.
     
  • een offerte of contract opgesteld door Aquadomo kan bijzondere voorwaarden en clausules bepalen, die deze algemene voorwaarden vervolledigen en in de mate dat zij hiervan afwijken of hiermee tegenstrijdig zijn, hebben zij voorrang op de algemene voorwaarden en de bijzondere factuurvoorwaarden.

 

 

Publicaties