Skip to main content
Kunnen wij u helpen?

+32 9 242 58 39 / info@aquadomo.be

Aquadomo Nieuws

Opleiding BBT sanitaire installaties en legionellabeheersing

Op dinsdag 14 maart 2017 namen in de gebouwen van FARYS te Gent 70 professionals uit verschillende sectoren deel aan de opleiding BBT sanitaire installaties en legionellabeheersing. Aquadomo ingenieur Xavier De Wintere ging specifiek in op de noden in van de preventieadviseurs, ingenieurs, installateurs en technische diensthoofden. In het eerste, theoretische stuk werd het wettelijk kader rond legionellapreventie verduidelijkt. Na de pauze werd het toegepast deel met praktijkvoorbeelden uitvoerig besproken.

Xavier is van nabij betrokken bij nieuwste regelgeving omtrent legionellabeheer in sanitaire installaties en de recente technieken. Hij maakt deel uit van de stuurgroep ”Herziening BBT Legionella” van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.  Van zodra de herziening gepubliceerd wordt, vermoedelijk eind 2017, wordt dan ook een aanvullende opleiding georganiseerd.

Bij Aquadomo kan u steeds terecht voor opleidingen met betrekking tot legionellabeheer of waterkwaliteit in het algemeen, niet enkel preventie maar ook oplossingen bij besmetting. Aquadomo organiseert deze opleiding op regelmatige basis in de lokalen van FARYS. Daarnaast kan Aquadomo steeds een opleiding of infosessie uitwerken op maat. Deze specifieke opleidingen vinden naar keuze plaats in uw bedrijf of instelling, of in onze lokalen.

Een duidelijke, onderbouwde en praktijkgerichte uiteenzetting met de specialisten ter zake in de zaal, een heel interessante uiteenzetting en toelichting van de huidige en toekomstige wetgeving.”  (Wim Verstock, Ingenieur Speciale Technieken bij NMBS)

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige opleidingen of u reeds registeren voor de volgende opleiding, klik hier.

Heeft u nog andere vragen? Bel ons op 09 242 58 39 of mail naar info@aquadomo.be.