Skip to main content
Kunnen wij u helpen?

+32 9 242 58 39 / info@aquadomo.be

Impact lockdown op sanitaire installatie

09/07/2020

De nieuwste uitgave van Installatie en Bouw België is nu beschikbaar (je kan ons artikel onder de afbeelding terug vinden)

 

Veel beroepsactiviteiten liggen stil sinds de uitbraak van het coronavirus COVID-19 en hierdoor staan heel wat kantoorgebouwen, zwem- en sportinfrastructuur, verblijfsaccommodaties (zo goed als) leeg. Specialist Aquadomo start intussen een bewustmakingscampagne op, want de leegstand brengt legionellarisico’s met zich mee.

Legionella expert Xavier De Wintere (Aquadomo): “Dit heeft een impact op de waterkwaliteit in sanitaire installaties. Door uitloging kan water vaste stoffen (o.a. lood, koper, ijzer, zink) afkomstig van de leidingen opnemen en vormt zich aan de binnenkant van de leidingen een biofilm, waarin microbes zoals de legionellabacterie zich goed thuis voelen. Het is dan ook belangrijk om het water in de installatie te verversen om de hygiënische waterkwaliteit bij heropstart te verzekeren.

Staalname tijdig inplannen

Aquadomo lanceerde daarom een bewustmakingscampagne voor haar klanten. Legionellastaalnames tijdig inplannen is een must want de resultaten zijn pas na 14 dagen bekend. Bovendien moet er als er een besmetting is, nog tijd zijn om de installatie te ontsmetten. Afhankelijk van de functie of doelgroep van het gebouw of de structuur van de installatie kiest Aquadomo de meest geschikte behandelingsmethode.

Met thermische (doodt de legionellabacteriën) en chemische desinfectie (verwijdert ook de biofilm) worden de waterleidingen gedesinfecteerd tijdens een zeer korte periode met een hoge concentratie chemicaliën of door water op hoge temperatuur.

Tijdens een shockdesinfectie kan geen gebruik gemaakt worden van de waterinstallatie. In veel gevallen is het niet wenselijk dat tappunten volledig buiten gebruik worden gesteld. Een tijdelijke of zelfs permanente doseerinstallatie kan hier een oplossing bieden, waarbij bv. Een desinfectans in de sanitaire installatie geïnjecteerd wordt.

Minder ingrijpend, maar tijdelijk is het plaatsen van legionellafilters (membraanfilters < 0,1 µm) aan de eindtappunten (douches). Dit laat gebruikers toe om zonder risico verder gebruik te blijven maken van de aerosolvormende tappunten.

“Wij maken met de klant de afweging kosten/baten en kunnen (met uitzondering van de permanente desinfectie) alle oplossingen aanbieden,” aldus Xavier De Wintere

Legionellabeheer online, niets dan voordelen

Xavier De Wintere: “Het respecteren van social distancing door COVID-19 had ook een impact op de manier van staalnames en desinfecties die nu gebeuren met alle vereiste voorzorgsmaatregelen, maar ondertussen optimaliseerde Aquadomo haar dienstverlening ook met een online platform”.

“We merkten dat het uitvoeren van alle beheersmaatregelen voor onze klanten een hele rompslomp is: bijhouden papieren logboeken, uitzoekwerk, opvolgen beheer… terwijl alles veel eenvoudiger kan”.

Daarom heeft Aquadomo nu ook een handig online en interactief instrument om de legionella wetgeving juist en overzichtelijk na te leven: rapporten en overzichten zijn beschikbaar in een centrale beheersmodule, alle taken en bevoegdheden zijn op elk niveau per rol/functie toe te kennen en worden per e-mail aangestuurd. “Zo voert iedereen effectief zijn taak uit en krijgt elk controle over zijn stuk in het beheer”, merkt Xavier De Wintere op.

Bovendien worden uitgevoerde beheersmaatregelen, analyseverslagen, foto’s, plannen en tekeningen rechtstreeks bewaard op 1 plaats en gearchiveerd in de cloud. Nog nooit was legionellabeheer zo eenvoudig, efficiënt en papierloos. De app geeft namelijk aan wanneer er genoeg gespoeld is en zorgt voor volledig automatische temperatuurmetingen

© Aquadomo