Skip to main content
Kunnen wij u helpen?

+32 9 242 58 39 / info@aquadomo.be

Offerte legionella

Aquadomo: een legionella beheersplan in 3 varianten

Basis

Quickscan binneninstallatie, risico-inventarisatie, opstellen beheersplan met digitaal logboek.

Met deze stappen zorgt Aquadomo voor een veilige waterinstallatie, waardoor uw bezoekers, klanten en personeel veilig gebruik kunnen maken van uw installaties:

Comfort

Opleiding van uw medewerkers, opvolging logboek en analyses, evaluatie en advies beheersmaatregelen.

Aanvullend op het basisplan zorgen wij voor een duidelijke en praktische opleiding. Wij volgen jaarlijks uw logboek en analyse resultaten op en stellen van daaruit uw beheersmaatregelen bij enerzijds vanuit het oogpunt efficiëntie/kostenreductie (verminderen van controle bij uitstekende resultaten) en vanuit het oogpunt preventie (aanscherpen van de controle of structurele aanpassingen bij continue probleemzones). U krijgt jaarlijks het certificaat ‘Legionella Proof’.

Plus

Full service met uitvoering en registratie van alle controle en nodige beheersmaatregelen.

Naast de optimale beheersing van de legionella risico’s, houdt u de kosten onder controle en wordt hierbij zelf zo min mogelijk belast, zodat u zich kan concentreren op uw kerntaak.

Staalname en analyse

U kan bij ons terecht voor waterstaalname en analyse op legionella, al dan niet in het kader van de opmaak van een beheersplan. Bij aanwezigheid van Legionellabacteriën wordt automatisch een vervolgkweek ingezet voor bevestiging van het soort Legionella.  De algemene toetsingsnorm is 100 kve/l aan Legionellabacteriën, ongeacht het soort (pneumophila of non-pneumophila). Bij besmetting bezorgen wij u discreet en zo snel mogelijk de analyseresultaten. We geven u advies en helpen u op vraag bij het uitvoeren van desinfectie of structurele aanpassingen. 

Vraag een staalname aan