Skip to main content
Kunnen wij u helpen?

+32 9 242 58 39 / info@aquadomo.be

Privacy Policy

Wie is FARYS|TMVW?

Onder de merknaam FARYS|TMVW worden verschillende dienstverleningen aangeboden via de maatschappijen TMVW (ov), TMVS (dv) en FARYS cvba.

TMVW ov is een intergemeentelijke samenwerkingen onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging. TMVW ov biedt ook de servicelijnen Reni en Aquadomo aan.

TMVS dv is een intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een dienstverlenende vereniging.

FARYS cvba is een vennootschap van publiek recht.

Producten en diensten van TMVS dv en FARYS cvba worden via het servicecentrum CREAT aangeboden.

Om onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen na te komen, verwerkt FARYS|TMVW bij de uitvoering van onze activiteiten jouw persoonsgegevens. FARYS|TMVW treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke en handelt in overeenstemming met de bepalingen van de  wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, hierin begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd) alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en hechten grote waarde aan het juist beschermen van jouw gegevens die wij verwerken, in het bijzonder jouw persoonsgegevens.

Via dit Privacybeleid willen wij jou, als klant en gebruiker van onze diensten en website(s) zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over de verzameling, de verwerking en het gebruik van jouw gegevens. We willen jouw gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader/huismoeder beheren en gebruiken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor duidelijk omschreven doeleinden.

Wij engageren ons onze plichten na te leven en jouw rechten te respecteren telkens wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken. Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be) te raadplegen.

Wij nodigen je uit de tijd te nemen om ons Privacybeleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze diensten.

Hieronder kan je alvast een overzicht vinden van de antwoorden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Concreet wordt er in ons Privacybeleid informatie meegedeeld over de volgende topics:

   Over welke gegevens gaat het? 

   Waarvoor gebruikt FARYS/TMVW deze gegevens? 

   Wat zijn jouw rechten betreffende de verwerking van je persoonsgegevens? 

   Welke persoonsgegevens delen we met derde partijen? 

   Kunnen jouw persoongsgegevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden? 

   Welke maatregelen nemen we om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren? 

   Welk privacybeleid is van toepassing op de website? 

   Hoelang houden we jouw persoonsgegevens bij? 

   Heb je algemene vragen over ons privacybeleid? 

  blijf op de hoogte van aanpassingen