Skip to main content
Kunnen wij u helpen?

+32 9 242 58 39 / info@aquadomo.be

Vermijd een besmetting in uw bedrijf

24/10/2017

Eind juli 2017 meldden 98 medewerkers van een aardappelverwerkende fabriek zich ziek vanwege ernstige griepverschijnselen. De ‘mysterieuze’ ziekte die leek te zijn veroorzaakt door legionella. Uit onderzoek is gebleken dat de bacterie in waterleidingen van het bedrijf zat. Inmiddels heeft de fabriek voorzorgsmaatregelen getroffen. Het personeel heeft speciale mondmaskers gekregen om ODTS te voorkomen, en de waterleidingen zijn met chloor doorgespoeld om risico’s op legionellabesmetting weg te nemen. Sinds deze maatregelen zijn doorgevoerd, zijn er geen nieuwe ziektegevallen meer gemeld. Meer details rond deze besmetting kunt u hier nalezen.

Op bedrijven is de  legionellawetgeving vaak niet van toepassing (tenzij bij koeltorens), maar voor werkgevers gelden wel de verplichtingen uit de Codex Welzijn op het werk:

  • In de Codex Welzijn op het werk is titel V, hoofdstuk 3 gewijd aan biologische agentia. Dit KB (KB van 4 augustus 1996, BS 1 oktober 1996, gewijzigd op 29 april 1999, BS 7 oktober 1999) legt een wettelijk kader vast voor de preventie van risicovolle blootstelling aan biologische agentia.

  • Legionella Pneumophila is een biologisch agens geclassificeerd in groep 2

  • Dit KB omschrijft een reeks van maatregelen met als doel de vrijwaring van de veiligheid en gezondheid van de werknemers

Aquadomo helpt ook bedrijven bij de risico analyse van de sanitaire installatie. We bieden een eindrapport aan met alle vaststellingen, verbeteringsvoorstellen en staalnametabel. Dit helpt werkgevers om besmettingen zoals bij deze aardappelverwerker te voorkomen.

Is er toch al sprake van een besmetting, dan kunnen we onmiddellijk hulp bieden met bijvoorbeeld een shockdesinfectie of extra filters op de besmette tappunten te installeren.

Klik hier voor meer info.

 

 

© Aquadomo