shutterstock_368529578_edited.jpg

Legionellabeheersplan

 

Zo pakt Aquadomo het aan

Een legionellabeheersplan is voor veel bedrijven en overheidsinstellingen een verplicht onderdeel van de legionellapreventie. Zo’n beheersplan voor legionella moet voldoen aan allerlei wettelijk vastgestelde regels. Aquadomo is al 10 jaar expert op het gebied van waterkwaliteit, en helpt u graag met het opstellen en opvolgen van uw legionella beheersplan conform de leidraad van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Weet u niet of een legionellabeheersplan voor u verplicht is?

 

Het beheersplan bevat standaard een screening, risicoanalyse en plan van aanpakSamen met het logboek moet het altijd op de locatie aanwezig en bijgewerkt zijn, beschikbaar voor de gezondheidsinspectie  .

De risicoanalyse dient te worden herzien zodra er relevante wijzigingen optreden. U kunt hierbij denken aan aanpassingen in de installatie en gebruik van de installatie die niet zijn voorzien bij het uitvoeren van de eerdere risicoanalyse. Sowieso moet het legionellabeheersplan elke 5 jaar vernieuwd worden.

 
 
 
 

Screening

Dankzij een quickscan van uw sanitaire installatie kunnen wij mogelijke probleemzones detecteren en een principeschema van de waterstromen opstellen. We controleren het koudwater- en warmwatercircuit en alle (aerosolvormende) tappunten en waterbehandelingstoestellen. We analyseren de installatie, de as-built plannen en het logboek indien beschikbaar. Tijdens de audit meten we ook de temperatuur op risicovolle plaatsen.

Risicoanalyse

We maken een inschatting van mogelijke risicopunten voor legionellabesmetting, zoals warmwaterproductie, tappunten en probleemzones bij niet-doorstroomde leidingen. We onderscheiden risico's voor de groei én voor de verspreiding van legionella.

Plan van aanpak

Na de risicoanalyse volgt een plan van aanpak, afgestemd op uw installatie en haar risico’s. Met onze conclusies en verbetervoorstellen kan u direct aan de slag om het risico op legionella snel tot een minimum te herleiden.

Uitvoering

Wij kunnen u ondersteunen bij het implementeren van de beheersmaatregelen of het (laten) uitvoeren van eventuele aanpassingen aan uw installatie. 

Doet u dit liever zelf, dan is onze legionella app iets voor u: 100% controle - 0% rompslomp