top of page

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website (aquadomo.be). Bij jouw eerste bezoek op onze website zullen wij via onze cookie pop-up pijlen naar jouw voorkeuren zodat wij slechts cookies op jouw toestel plaatsen met jouw toestemming of wegens het gerechtvaardigd belang. Dit wordt verder toegelicht hieronder.

Farys ov, met zetel te Stropstraat 1, 9000 Gent, België, ingeschreven in het KBO onder nummer 0200.068.636 (“Farys”, “wij”, “ons”), treedt in het kader van deze verwerkingen op als verwerkingsverantwoordelijke. Farys handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese regelgeving inzake gegevensbescherming,  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”). Farys vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en hecht grote waarde aan het juist beschermen van uw persoonsgegevens. Via dit cookie beleid wil Farys u – als bezoeker en gebruiker van onze website – zoveel mogelijk informeren en controle geven over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens. Lees dit cookie beleid zeer aandachtig en lees dit cookiebeleid samen met onze privacy policy. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Farys heeft een functionaris voor gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer (“DPO”) genoemd) aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. De DPO is bereikbaar via volgend e-mailadres:  dpo@farys.be.

Om duidelijk te maken welke persoonsgegevens verwerkt worden voor welke doeleinden, lichten we eerst algemeen toe wat cookies net zijn en wat ze doen en vervolgens gaan we onze cookies opgedeeld in categorieën doorlopen in onze cookielijst. Op deze manier proberen wij zo transparant mogelijk te zijn.

Wat

Cookies zijn kleine eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser of op de harde schijf van je computer(s) of mobiele apparaten als je een website bezoekt. Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze website(s) worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze website(s) beter afstemmen op je wensen, voorkeur en gebruiksgemak.

Cookies voeren geen acties uit op je computer(s) of mobiele apparaten, ze bezorgen je browser alleen extra informatie. Eigenlijk werken onze functionele cookies dus als ‘geheugensteuntjes’ voor website(s). Ze kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens (een taalkeuze, inloggegevens, …) onthouden, maar slaan geen namen, adressen, leeftijden of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen je IP-adres). 

Surf je naar onze website? Dan kan onze website, mits jouw toestemming, automatisch zogeheten ‘cookies’ plaatsen op de harde schijf van je computer(s) of mobiele apparaten. Als jij geen toestemming geeft, zullen wij enkel strikt noodzakelijke cookies plaatsen. Deze strikt noodzakelijke cookies dienen om de website correct te laten functioneren. De cookies waarvoor wij jouw toestemming vragen dienen om jouw gebruikservaring op de website te verbeteren en/of gerichte advertenties te kunnen vertonen en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op jouw behoeften, wensen en voorkeuren.

Naast cookies zijn er ook andere technieken die in dit beleid worden opgenomen. Het gaat bv. om Javascripts, web beacons, SDK’s en pixels. Dit zijn technieken die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen, deze in kleine eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan en vervolgens kan versturen. Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites en apps. Wens je meer informatie over cookies en het gebruik daarvan in het algemeen, dan kan je terecht op de volgende website: www.allaboutcookies.org

Lijst

Deze cookielijst verdeelt de cookies naargelang hun oorsprong, hun functionaliteit en hun levensduur in verschillende categorieën in. Wij hanteren een opdeling per categorie van cookies nl. strikt noodzakelijke cookies, statische cookies, functionele cookies en marketing cookies.

Wij nemen in onze cookielijst ook meteen mee welke partijen aan de cookie gelinkt zijn en aldus gegevens van jou ontvangen. Zo is meteen duidelijk of de cookie door ons geplaatst wordt (first party of interne cookies) of door een externe of third party geplaatst worden. Third party cookies zijn cookies die van een ander domein zijn dan de website waarop je je bevindt en ze worden gebruikt voor marketing of advertentiedoeleinden.

Wij hebben geen invloed op de verwerkingen die de ontvangers ondernemen met de informatie uit deze cookies. Wij verwijzen je voor meer informatie dan ook graag door naar de privacy verklaringen van deze partijen. Wij hebben echter geen enkele invloed op hun privacy verklaring, noch op de inhoud van de cookies van deze partijen.

 • Strikt noodzakelijke cookies
  Noodzakelijke cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en zijn steeds actief. Voor deze soort cookies is er geen toestemming nodig. Ze dienen bijvoorbeeld voor de paginanavigatie, registratie van de privacyinstellingen of om de toegang tot beveiligde gedeelten van onze website af te schermen. We gebruiken de gegevens die we ermee verzamelen nooit voor andere doeleinden en geven ze niet door aan derde partijen.

 • Statistische cookies
  We weten graag hoeveel bezoekers we op onze website ontvangen en welke pagina's die bezoekers het meest interessant vinden. We leren er erg veel uit en kunnen op basis daarvan onze website én onze diensten verbeteren. Statistische cookies zijn erg belangrijk voor ons en eigenlijk ook voor jou als bezoeker. We plaatsen nochtans nooit statistische cookies zonder jouw toestemming en gebruiken de gegevens die we verzamelen nooit voor andere doeleinden en geven ze zeker ook niet door aan derden.

 • Functionele cookies
  Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als je deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

 • Marketing cookies
  Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden door die bedrijven gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van jouw browser en internetapparaat.​

Google 
Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google Inc. Google Analytics plaatst een cookie om uw gebruik van de site te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteit op onze website. Dit helpt ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Voordat een Google cookie op jouw toestel geplaatst wordt, zal er steeds een toestemming gevraagd worden. Je zal de cookies van Google ook vinden in onze cookie lijst. Wij duiden in de instelling ook steeds aan dat het IP adres van de bezoeker geanonimiseerd wordt inclusief het gebruik van pseudonimisering van identifiers.

Google bewaart de gegevens verzameld door de cookies op haar servers. In de instelling hebben wij de keuzeoptie Europe West aangeduid zodat de gegevens binnen de EER zouden blijven maar aangezien het een Amerikaanse speler is kunnen er gegevens buiten de EER gaan. Wens je meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: www.youronlinechoices.eu.

Beheer

Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren in het voorkeurenmenu via de knop “cookievoorkeuren”.

Je kunt alle cookies die al op jouw apparaat staan, verwijderen door de browsegeschiedenis van jouw browser te wissen. Hierdoor worden alle cookies verwijderd van alle websites die je hebt bezocht.
Wees je er echter van bewust dat je ook bepaalde opgeslagen informatie kunt verliezen (bijv. opgeslagen inloggegevens, sitevoorkeuren).

Vragen

Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Indien u enige reden heeft om aan te nemen dat Farys uw aanvraag niet of niet correct of onvoldoende behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met onze DPO via dpo@farys.be zodanig dat wij, samen met u, de opties kunnen bekijken. 

U kan ook steeds bemiddeling vragen via onze inwendige ombudsfunctie. De interne ombudsfunctie garandeert een objectieve en onafhankelijke aanpak en een brede kennis van Farys. U kan contact opnemen via dit webformulier.

Indien Farys niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, heeft u steeds het recht een klacht neer te leggen bij:

Update

Wij houden dit cookiebeleid actueel. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze privacyverklaring te raadplegen op onze website.

Laatste update: 13/04/2023

bottom of page