top of page
shutterstock_368529578_edited.jpg

Legionellabeheersplan

Interactief beheerspan

Onze missie is u maximaal ondersteunen bij uw legionellapreventie dankzij een uniek modulair beheersplan, opgesteld conform de leidraad van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Onze missie: legionellapreventie tegen een minimale kost.

Het beheersplan bevat standaard een screening, risicoanalyse en plan van aanpak. Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen bij de uitvoering van de beheersmaatregelen

 

Weet u niet of een legionellabeheersplan voor u verplicht is?

​Is uw beheersplan al 5 jaar oud of werd uw sanitaire installatie aangepast?

Screening

Dankzij een quickscan van uw sanitaire installatie kunnen wij mogelijke probleemzones detecteren en een principeschema van de waterstromen opstellen. We controleren het koudwater- en warmwatercircuit en alle (aerosolvormende) tappunten en waterbehandelingstoestellen. We analyseren de installatie, de as-built plannen en het logboek indien beschikbaar. Tijdens de audit meten we ook de temperatuur op risicovolle plaatsen.

Risicoanalyse

We maken een inschatting van mogelijke risicopunten voor legionellabesmetting, zoals warmwaterproductie, tappunten en probleemzones bij niet-doorstroomde leidingen. We onderscheiden risico's voor de groei én voor de verspreiding van legionella.

Plan van aanpak

Na de risicoanalyse volgt een plan van aanpak, afgestemd op uw installatie en haar risico’s. Met onze conclusies en verbetervoorstellen kan u direct aan de slag om het risico op legionella snel tot een minimum te herleiden.

Uitvoering

Wij kunnen u ondersteunen bij het implementeren van de beheersmaatregelen of het (laten) uitvoeren van eventuele aanpassingen aan uw installatie.

 

Houdt u het beheer graag zelf in handen? Dan is onze legionella-app iets voor u

Screening
Risicoanalyse
Plan van aanpak
Uitvoering
bottom of page