Legionella-analyse

Staalname op risicovolle tappunten

De aanwezigheid van legionella wordt gemeten door stalen te nemen op de risicovolle tappunten zoals bepaald in het beheersplan.

Wij plannen samen met u de staalname in en leggen de coördinaten vast van de staalnamepunten zodat de staalnemer snel kan werken zonder te storen. Vanaf uw aanvraag voor staalname tot uitvoering mag u op 14 dagen rekenen.

Analyse

Het laboratorium voert een kweek uit, dit duurt 14 dagen en maakt een gedetailleerd analyseverslag op. 

De hoeveelheid legionella wordt uitgedrukt in KVE/L (kolonievormende eenheden per liter), ongeacht de soort (pneumophila type 1 / 2-15 of non-pneumophila). Bij een waarde boven 200 KVE/L spreekt men van een contaminatie. In de wetgeving verwijst men naar drempelwaarden van 1 000 KVE/l en 10 000 KVE/L voor hoog- en matigrisico inrichtingen.

 
Kwaliteitsgarantie

Analyse door Aquadomo betekent: gekwalificeerde staalnemers en analyse via ons eigen geaccrediteerd laboratorium (conform WACV/V/A/005 en ISO11731). Dit laboratorium heeft decennia ervaring, omdat het ook de drinkwatercontroles voor FARYS uitvoert.

Resultaat na 15 dagen

Het laboverslag krijgt u 15 dagen na de staalname per mail, nadat de resultaten door onze experten werden geïnterpreteerd. De communicatie naar u is vertrouwelijk. 

Bijstand bij besmetting

Onze eerste zorg is een legionellabesmetting voorkomen. Bij een eventuele besmetting staan wij u snel en discreet bij. Wij helpen bij het uitvoeren van desinfectie en zoeken indien gewenst naar structurele oplossingen. 

 

Als discrete en efficiënte partner zorgt Aquadomo eerst voor een snelle oplossing. Daarna bekijken hoe we ook in de toekomst de legionellabacterie geen kans meer geven.

  • Met thermische schokdesinfectie doden we de legionellabacteriën op hoge temperatuur. We spoelen hierbij aan elk warmwatertappunt op 65°C gedurende 10 minuten of 70°C gedurende 5 minuten. Tijdens de uitvoering van een thermische shockdesinfectie kan u de warmwaterinstallatie niet gebruiken.

  • Via chemische desinfectie doden we legionellabacteriën niet alleen, maar verwijderen we ze ook samen met de biofilm uit uw waterleiding. Een chemische spoeling is dus ineens een 'grote schoonmaak' van uw sanitaire binneninstallatie. Tijdens de uitvoering van dit type shockdesinfectie kan u de warmwaterinstallatie niet gebruiken.

  • Een tijdelijke doseerinstallatie injecteert continu natriumhypochloriet (NaClO) via een doseerpomp in uw sanitaire installatie. Zo beantwoordt uw installatie aan de richtlijn van het Agentschap Zorg & Gezondheid: chloorgehalte van 0,25 mg/L aan de tappunten. Het voordeel van deze methode: u kan uw infrastructuur en sanitaire installatie blijven gebruiken.

Ook met onze filters kan u uw installatie tijdelijk blijven gebruiken na een besmetting.