top of page
shutterstock_1362152018.jpg

Structurele aanpassing in het kader van Legionellapreventie

Sint-Lievenscollege​

In het Sint-Lievenscollege in hartje Gent werden het bestaande leidingnet en de douches in de sporthal volledig vernieuwd.

Achtergrond

Om de kans op groei en verspreiding van legionellakiemen op publiek toegankelijke plaatsen zo laag mogelijk te houden, voorziet Het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen een wettelijk kader met normen en beheersvoorschriften. In de meeste gevallen helpt een degelijk beheersplan en het correct opvolgen van de taken uit het logboek. Maar als de staat van de waterinstallatie slecht is, zullen er steeds besmettingen terugkomen en bieden de preventiemaatregelen geen soelaas meer.

 

Projectomschrijving

Aquadomo nam al legionellastalen voor het College. Aangezien er bij staalname herhaaldelijk besmettingen waren, was de klant op zoek naar een duurzame oplossing. 

Bij het screenen van de technische installatie van de sporthal bleek dat het leidingwerk verouderd en roestig was. De douches werden gevoed met mengwater vanuit het stooklokaal, maar de afstand tussen douches en stooklokaal was meer dan 30 meter. Chemische spoeling bood dus slechts een tijdelijke oplossing. Daarom werd voorgesteld om het leidingwerk te vernieuwen en douchepanelen met mengkranen te plaatsen.

Fasen:
  • Vernieuwing van de koud- en warmwaterleidingen vanaf de stookplaats tot aan de doucheruimtes.

  • Nieuwe mengkranen in elke kleedkamer ter vervanging van één centrale mengkraan in het stooklokaal. Deze mengkranen kregen een bypass, zodat de mengwaterleidingen thermisch gedesinfecteerd kunnen worden.

  • Meerdere douchekoppen en bedieningsknoppen waren defect en werden daarom ook vervangen door douchepanelen.

 

Publicaties:

Edu&Care: Biologische afvalwaterzuivering voor Sint-Kamillus

Foto's:
bottom of page