Zijn er sinds het opstellen van het beheersplan aanpassingen gebeurd aan de installatie door verbouw, aanbouw of nieuwbouw?

Of is het gebruik van de installatie gewijzigd?

Bijkomende informatie​

Uw locatie is een matig risico instelling.