top of page
shutterstock_403729474.jpg

Uw legionellaprofiel: matig risico locatie
Is er een risicoanalyse uitgevoerd conform de codex welzijn op het werk?

Bijkomende informatie​

Sanitaire installaties in niet voor het publiek toegankelijke bedrijven (industrie) vallen niet onder het toepassingsgebied van het legionellabesluit. Maar de legionellaproblematiek maakt hier wel deel uit van de globale risicoanalyse die elke werkgever dient op te maken ter bescherming van zijn werknemers in het kader van de arbeidswetgeving (Wet op het Welzijn).

In dit geval wordt dus aan legionellabeheersing gedaan vanuit de Wet op het Welzijn. In deze benadering wordt het risico voor de werknemers bekeken die gebruik maken van de betreffende watervoerende installaties en worden maatregelen genomen ter preventie van blootstelling van deze werknemers aan legionella. Hierbij kan het Vlaams Besluit gebruikt worden als leidraad en zijn dezelfde maatregelen van toepassing als voor een matig risico-inrichting.

bottom of page