top of page

Uw legionellaprofiel: aparte risicocategorie
voor klimaatregelingssystemen

Klimaatregelingssystemen met luchtbevochtigheidsbehandeling kunnen aanleiding geven tot besmetting met de legionellabacterie.

Een klimaatregelingssysteem met luchtvochtigheidsbehandeling met waterinjectie is een systeem dat de vochtigheidsgraad van de lucht die binnen het gebouw verspreid wordt, regelt door rechtstreeks contact met water. Ook hiervoor worden maatregelen opgesomd in het Legionellabesluit. De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de individuele installatie en moeten beschreven worden in een op te maken risicoanalyse en beheersplan.

Verplichting

Exploitanten van inrichtingen met bestaande klimaatregelingssystemen met luchtvochtigheids-behandeling moeten volgende maatregelen nemen:

  • Opstellen van beheersplan;

  • Het geïnjecteerde water mag niet warmer zijn dan 25°C;

  • De watertemperatuur moet continu worden gevolgd;

  • Er mag enkel koud water gebruikt worden dat bestemd is voor menselijke consumptie;

  • Stagnatie van het water moet worden vermeden;

  • Zesmaandelijks moet de installatie gereinigd worden met desinfecterende middelen;

  • Staalname is verplicht wanneer de temperatuur van het geïnjecteerde water gemiddeld meer dan 25°C bedraagt gedurende 14 opeenvolgende dagen;

Voor klimaatregelingssystemen die ten vroegste 6 maanden na de inwerkingtreding van het Legionellabesluit in gebruik genomen werden, wordt stoombevochtiging toegepast.

Voor de sanitaire installaties, de koeltorens en de klimaatregelingssystemen bestaat er een staalnameverplichting die verbonden is aan drempelwaarden en acties.

bottom of page