Koeltorens.png

Specifieke wetgeving

Koeltoren

Bijkomende informatie

Inrichtingen en bedrijven met koeltorens vallen onder het legionellabesluit en worden beschouw als een aparte risico categorie.

Een koeltoren wordt gedefiniëerd als een systeem dat toelaat warmte van een proces naar de omgeving af te voeren, waarbij water rechtstreeks in contact wordt gebracht met de lucht en waarbij aerosol kan ontstaan.

Meerdere koeltorens die eenzelfde proces bedienen, zelfs al worden ze trapsgewijs ingeschakeld, worden beschouw als één enkele koeltoren.

Exploitanten van bestaande koeltorens moeten volgende algemene maatregelen nemen:

  • opstellen van een beheersplan;

  • meldingen van de inrichting bij de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid:

  • bij aanpassingen aan de koeltoren dient er steeds een conformiteitsattest ter inzage aanwezig te zijn.

Exploitanten van nieuwe koeltorens moeten deze maatregelen eveneens nemen. Bijkomend wordt voor hen exhter opgelegd dat de koeltoren moet gebouwd en geëxploiteerd worden volgens de Best Beschikbare Technieken (BBT).

Verder zijn er nog specifieke bepalingen wat betreft staalname die afhankelijk zijn van het gebruikte suppletiewater (oppervlakte water, ander water) en het type van koeltoren (met natuurlijke trek, geforceerde trek).