Beheersplan

Aquadomo behaalt maximaal resultaat door een uniek modulair beheersplan, opgesteld conform de leidraad van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het beheersplan bevat minimaal de identificatie- en contactgegevens van de exploitant, een technische beschrijving, een risicoanalyse en preventiemaatregelen zoals het nemen van stalen voor analyse. Het beheersplan en advies wordt steeds opgesteld vanuit preventief oogpunt tegen minimale beheerskosten.

Weet u niet of een legionellabeheersplan verplicht is voor uw bedrijf of organisatie, doe dan eerst een korte test en bepaal uw legionellaprofiel hier

Beschikt u reeds over een beheersplan maar is dit ondertussen 5 jaar oud, of is uw sanitaire installatie ondertussen aangepast, dan bezorgen wij uw beheersplan en logboek een update.

Nieuw is ons online en interactief legionellabeheersplan met logboek app.

Screening

Een quickscan van de sanitaire installatie en de werking laat toe de mogelijke probleemzones te detecteren en een principeschema van de waterstromen op te stellen. Het koudwatercircuit wordt geverifieerd (aard, buffertanks en transport), daarna het warmwatercircuit (productie, opslag, transport) en alle (aerosolvormende) tappunten en waterbehandelingstoestellen. We analyseren de installatie, de as-built plannen en het logboek indien beschikbaar. Tijdens de audit meten we ook de temperatuur op risicovolle plaatsen.

Risico analyse

Via het stroomschema en een inventaris van alle koud- en warmwatertappunten, met inbegrip van de toestellen, wordt een inschatting van de mogelijke knelpunten inzake legionellabesmetting opgemaakt.  De risico evaluatie gebeurt op het vlak van de temperatuur bij de warm waterproductie en de tappunten. Ook probleemzones bij niet-doorstroomde leidingen worden in kaart gebracht. We maken een onderscheid tussen de risicofactoren bij de groei van legionella en de risicoplaatsen op verspreiding van de bacterie (via aerosol of verneveling).

Beheersplan met logboek en certificaat

Naar aanleiding van de risicoanalyse volgt een plan van aanpak, afgestemd op de installatie en de risicocategorie. We stellen een lijst met de vaststellingen en verbetervoorstellen op om het risico op legionella op korte termijn tot een minimum te herleiden.
Vanzelfsprekend staan we graag voor u klaar om u te ondersteunen bij het implementeren van de beheersmaatregelen of het (laten) uitvoeren van eventuele correctieve maatregelen.

 

 

Thermisch beheersconcept

Indien groeifactoren aanwezig zijn voor de bacterie (temperaturen tussen 25 en 50 °C en langdurige stilstand) en er is relevante aërosolvorming, dan moet de installatie worden aangepast of goed worden beheerd. De beheersmaatregelen zijn gebaseerd op het thermisch beheersconcept waarbij het water regelmatig wordt doorgespoeld en eventueel stilstaand water niet kan terugstromen in de hoofdleiding (door plaatsing van keerkleppen). Verder moet de temperatuur van het koude water voldoende laag (< 25° C) en die van het warme water voldoende hoog (> 55° C) zijn.


Alternatief beheersconcept

Voor installaties die onder de Zorgplicht vallen kan naast het thermisch beheerconcept, gekozen worden voor een alternatief beheersconcept.

In een logboek worden uiteindelijk alle genomen acties bijgehouden en belangrijke aanvullende gegevens bijgevoegd, zoals controlerapporten, wateranalyses, inspectie- en evaluatierapporten. Het logboek moet ter plaatse aanwezig zijn en zonodig kunnen worden voorgelegd aan de controlerende overheidsinstantie. We leveren een certificaat als bevestiging dat het plan conform de geldende wetgeving werd opgesteld en uitgevoerd.

 

Nieuw: Interactief beheersplan en digitaal logboek

Bij een hoog of matig risico inrichting is een legionellabeheersplan met logboek verplicht. Dat betekent veel uitzoeken, veel bijhouden, veel papierwerk, kortom: veel rompslomp. Dit alles kan veel eenvoudiger. Daarom biedt Aquadomo voortaan ook een interactief, digitaal legionellabeheersplan. Dit is een makkelijk te hanteren online instrument voor het op een juiste en overzichtelijke manier naleven van de legionellawetgeving.

 

Voor management en beheerders van meerdere gebouwen is het vaak moeilijk om de voortgang en status van het beheer op legionella te volgen en inzichtelijk te krijgen. Daarom zijn rapporten en overzichten beschikbaar in een centrale beheersmodule; ook meldingen inschakelen bij overschrijding (van uitvoeringstermijn of waarden) is een optie. Alle taken en bevoegdheden zijn op elk niveau per rol/functie toe te kennen. Zo heeft een ieder controle en grip over zijn eigen deel van het beheer terwijl u de regie houdt. U bent ook zeker dat het personeel of de dienstverlener zijn taken uitvoert en niet zomaar een papiertje invult.

 

Technici, gebouwbeheerders of uitvoerend personeel kunnen de beheersmaatregelen invoeren en archiveren, maar het systeem biedt meer. Ook analyseverslagen, foto’s van gebreken of afwijkingen, plannen en tekeningen kunnen worden opgeslaan. Zo bewaart u alles rond de sanitaire installatie op één plaats.  Uw legionellastaalnames of andere ondersteuning kunt u rechtstreeks vanuit de software of de app aanvragen bij Aquadomo. Medewerkers, beheerders of externe dienstverleners worden per e-mail aangestuurd. Waarden die buiten de norm vallen of niet-opgevolgde beheersmaatregelen; kunnen u niet meer ontgaan. Bij het Aquadomo online beheersplan geldt: geen bericht is goed bericht! 

Nog nooit was legionellabeheer zo eenvoudig en efficiënt en u bespaart er bovendien nog water en papier mee. De logboek app geeft namelijk aan wanneer u genoeg gespoeld heeft en zorgt ervoor dat de temperatuurmetingen met de draadloze thermometer volledig automatisch gaan. Het digitaal legionellalogboek is altijd compleet met zowel de risico analyse, beheersplan, tekeningen en alle beheerstaken. Papier is overbodig en u bent altijd en klaar voor inspectie door het Agentschap Zorg en Gezondheid!


Alle controles en taken zijn actueel en geborgd in één systeem. De zoektocht naar of het overtypen van een papieren logboek of Excel lijst is verleden tijd.


Aquadomo biedt zijn beheersplan en logboek aan op een flexibel software platform dat automatisch de planning regelt, de uitvoering, de documenten en de kwaliteit bewaakt.  Zoeken naar gegevens en taken vergeten behoort tot het verleden.  U weet namelijk altijd welke wet- en regelgeving van toepassing is, welke taken gedaan moeten worden en alle logboekgegevens worden in realtime 24/7 bijgewerkt.


Automatische spoellijsten en temperatuurmetingen via melding in de app of per e-mail zorgen ervoor dat de taken niet vergeten worden en efficiënt uitgevoerd.

Bent u geïnteresseerd in ons interactief beheersplan en logboek app, vraag hier uw offerte aan.
Heeft u reeds een beheersplan, maar wenst u voortaan uw logboek online en via de app op te volgen. Ook dat kan bij Aquadomo.

We gaan nog een stapje verder, wij kunnen ook uw legionellabeheer overnemen en u totaal ontzorgen. Dan maken wij niet alleen het beheersplan op, wij voeren ook alle maatregelen uit het logboek uit en houden alles up-to-date.

 

Aquadomo zorgt voor een grondige opleiding over de principes van legionellabeheersing, aan de hand van reële en praktijkgerichte voorbeelden.

Kies nu voor online legionellabeheer

  • Besparing van tijd en kosten: waterbesparing door temperatuurcontrole via de bluetooth thermometer en getimede spoeling

  • Risico's onder controle, minder (kostbare) calamiteiten

  • Dashboardview: in één oogopslag real-time status van het beheer (1 of meer locaties)

  • Automatische signalering en alarmering/herinnering van tekortkomingen en geplande taken

  • Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving

  • Altijd en op elke plaats toegang tot uw logboek in de app op uw smartphone en/of tablet voor eenvoudig uitvoeren en afmelden van taken (automatisch synchronisatie bij WIFI), alle documentatie binnen handbereik

 

CONTACTEER ONS

We helpen u graag verder

+32 9 242 58 39

Stropstraat 1 - 9000 Gent