shutterstock_298791248.jpg

Grondwaterwinning

PC Zoete Nood Gods Lede

Voor het psychiatrisch centrum Zoete Nood Gods werd het drinkwatergebruik uitgebreid met een grondwaterwinning. Het grondwater in Lede is geschikt, mits reductie van het hoge ijzergehalte. Aquadomo stond in voor het bouwen, plaatsen en in gebruik nemen van de grondwaterwinninginstallatie met ontijzering.

 

Doel

Een geschikte waterwinning demonstreren voor drinkwaterproductie uit grondwater in de regio Lede.

Een duurzame renovatie van (een deel van) de bestaande installatie en waterhuishouding.

 

Projectomschrijving

De grondwaterinstallatie met ontijzering werd ontworpen door onze technische dienst van Aquadomo en heeft een ontwerpcapaciteit van 6m³/uur en levert water voor 185 bewoners.

 

Concreet werden een zandfilter, buffertank en nieuwe distributiepompen geïnstalleerd die perfect aansluiten bij de bestaande installatie (o.a. desinfectie door Aquadomo).
 

Het project kent de volgende fasen:
  • Voorbereiding (fase 1);

  • Grondwaterwinninginstallatie en ontijzering operationeel (fase 2): bouw, transport en plaatsing van de installatie

  • Aansluiting op bestaande waternetwerk en huidige infrastructuur (fase 3): plaatsen van zandfilter, buffertank en nieuwe distributiepompen; assessment van de huidige infrastructuur en design van de nieuwe leidingen; plaatsen van zandfilter en buffertank energiezuinige pompen en watermeters; technische assistentie aan de gemeente

  • Business development (fase 4): Monitoring van de drinkwaterproductie; 6-maandelijkse nazorg bij het gebruik van de filterinstallatie; managementplan voor het beheer van de waterinstallatie en de controle van de waterkwaliteit via het FARYS labo.

 

Foto's: