top of page
shutterstock_298791248.jpg

Grondwaterwinning

PC Zoete Nood Gods Lede

Het psychiatrisch centrum Zoete Nood Gods in Lede kreeg een grondwaterwinning bovenop de bestaande drinkwaterinstallatie. Het grondwater in Lede bleek geschikt, maar heeft een te hoog ijzergehalte. Aquadomo bouwde en plaatste de grondwaterwinning met ontijzering en maakte ze gebruiksklaar.

 

Doel

Een geschikte waterwinning demonstreren voor drinkwaterproductie uit grondwater in de regio Lede. Een duurzame renovatie van (een deel van) de bestaande installatie en waterhuishouding.

 

Projectomschrijving

De technische dienst van Aquadomo heeft de grondwaterinstallatie met ontijzering ontworpen. De installatie heeft een ontwerpcapaciteit van 6.000 liter per uur en levert water voor 185 bewoners.

De nieuwe zandfilter, buffertank en distributiepompen sluiten perfect aan bij de bestaande installatie. Aquadomo zorgt voor desinfectie.

Fasen:
  • Voorbereiding

  • Grondwaterwinninginstallatie en ontijzering: bouw, transport en plaatsing van de installatie.

  • Aansluiting op bestaande waternetwerk en infrastructuur: plaatsen van zandfilter, buffertank en nieuwe distributiepompen; assessment van de huidige infrastructuur en design van de nieuwe leidingen; plaatsen van zandfilter, buffertank, energiezuinige pompen en watermeters; technische assistentie aan de gemeente.

  • Business development: monitoring van de drinkwaterproductie; 6-maandelijkse nazorg van de filterinstallatie; managementplan voor het beheer van de waterinstallatie en controle van de waterkwaliteit via het FARYS labo.

 

Foto's:
bottom of page