top of page

Desinfectie

Een legionellabesmetting, wat nu?

De aanwezigheid van legionella werd vastgesteld na de analyse van het waterstaal in een geaccrediteerd laboratorium. De legionella bacteriën hebben de drempelwaarde overschreden en zijn in te hoge concentraties aanwezig. Ongeacht wie de staalname uitvoerde, kunt u bij terecht bij Aquadomo.

Aquadomo stemt de ontsmettingsmethode af in functie van het gebouw en de doelgroep. De ontsmetting van uw leidingen kan ofwel tijdens een zeer korte periode en met een hoge concentratie chemicaliën of op hoge temperatuur gebeuren, maar een geleidelijke spoeling tijdens een langere periode is ook een optie. In overleg selecteren wij de meest efficiënte desinfectie methode, ook voor andere problemen dan legionella.

Contacteer ons bij een besmetting

 

Thermische shockdesinfectie

Een thermische desinfectie doodt de legionella bacteriën op hoge temperatuur. We spoelen hierbij aan elk warmwatertappunt op:

  • 65°C gedurende 10 minuten OF

  • 70°C gedurende 5 minuten

Eens de temperatuur bereikt is aan het tappunt dient het debiet verminderd te worden, zodat de waterstraal een potlooddikte heeft. De spoeltijd gaat pas in vanaf dat moment.

Vermijd aerosolvorming (bij douches) door het aanbrengen van een plasticfolie of draag adembescherming (mondmasker).

Let erop dat tijdens de uitvoering van een thermische shockdesinfectie geen gebruik gemaakt wordt van de warmwaterinstallatie. Sluit indien nodig ruimtes af en/of hang waarschuwingen en verbodspictogrammen.

Chemische shockdesinfectie

Een chemische desinfectie doodt de legionella bacteriën niet alleen, maar verwijdert deze microbes inclusief de biofilm ook uit uw waterleiding. Een staalname na de desinfectie zorgt voor een extra bevestiging van de afwezigheid van legionella. Chemische spoelingen worden ook algemeen gezien als een 'grote schoonmaak' voor uw sanitaire binneninstallatie.

Tijdens de uitvoering van dit type shockdesinfectie kan geen gebruik gemaakt worden van de installatie. Sluit het gebouw of de tappunten af voor gebruik en hang waarschuwingen en verbodspictogrammen.

 


Tijdelijke doseerinstallatie


Een tijdelijke doseerinstallatie injecteert continu natriumhypochloriet (NaClO) via een doseerpomp in de sanitaire installatie. Hierbij wordt de richtlijn van het Agentschap Zorg & Gezondheid (chloorgehalte van 0,25 mg/L aan de tappunten) niet overschreden. 
 
Het voordeel is dat tijdens deze periode de infrastructuur en sanitaire installatie verder gebruikt kunnen worden.

 


Legionella voorkomen na desinfectie

Het is van groot belang dat naast de (tijdelijke) verwijdering of doding van de legionella bacteriën door desinfectie ook de oorzaak van de groei van de microbe wordt aangepakt.

Aquadomo adviseert u daarbij volgens een beheersplan. Een nazicht van de sanitaire binneninstallatie conform de Best Beschikbare Technieken komt hierbij ook aan bod. U kiest uit naargelang de gewenste uitvoerings- en controlegraad.

Beschikt u reeds over een beheersplan, maar is dit ondertussen 5 jaar oud of is uw sanitaire installatie ondertussen aangepast, dan zorgen wij voor een update. 

Wilt u de procedure om uw leidingen te spoelen zelf bekijken? Dan kan u hier meer informatie lezen.

Shockdesinfectie
bottom of page