Legionellaprofiel: hoog risico inrichting:

Maak een legionellabeheersplan op conform de leidraad van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Bijkomende informatie

U bent momenteel niet in orde en dient een legionellabeheersplan op te stellen conform de leidraad van het Agentschap Zorg en Gezondheid.