Hoog risico inrichting.

Heeft u een legionellabeheersplan conform de leidraad van het Agentschap Zorg en Gezondheid
dat maximum 5 jaar oud is?

Bijkomende informatie:​

De locatie is een hoog risico inrichting.