Uw legionellaprofiel: hoog risico inrichting
Zijn er sinds het opstellen van het beheersplan aanpassingen gebeurd aan de installatie door verbouw, aanbouw of nieuwbouw? Of is het gebruik van de installatie gewijzigd?