top of page
shutterstock_2262662153.jpg

Afkoppelen

Aquadomo is ook uw partner voor afkoppelingsstudies en -werken voor afvalwater en regenwater.

 
Van studiewerk tot keuring

Wij kunnen helpen bij het studiewerk op privaat of bedrijfsterrein (ook van universiteiten), vakantieparken en ziekenhuizen.

Ook het leveren, plaatsen en onderhouden van IBA’S en KWZI behoort tot onze activiteit. Huishoudelijk afvalwater kan immers op twee manieren gezuiverd worden: ofwel wordt het afvalwater aangesloten op een openbaar rioleringsnet dat aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, ofwel wordt het afvalwater lokaal - op het eigen perceel - gezuiverd door een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) of door een Kleinschalige WaterZuiveringsInstallatie (KWZI). Aquadomo onderzoekt wat de meest aangewezen manier is voor de behandeling van het afvalwater.

 

Aquadomo kan ook zorgen voor de verplichte keuring (correcte scheiding afval – en hemelwater).

 

Als neutrale partner kijken wij ook steeds of er synergie mogelijk is met naburige bedrijven of organisaties.

bottom of page