top of page
shutterstock_368529578_edited.jpg

Waterstudies

Scenarioanalyse bij watertekort door klimaatveranderingen

Een onderbreking van de waterlevering als bedrijfsprocessen hiervan afhangen is een drama met hoge kosten tot gevolg.

 

De sturende maatregelen - wie krijgt prioriteit bij langdurige en extreme droogte -die de overheid neemt door de klimaatveranderingen kunnen een impact hebben op uw waterlevering.

 

Aquadomo helpt bedrijven bij het zoeken van alternatieve waterbronnen op basis van een scenarioanalyse met enkele cruciale vragen zoals type bedrijf, ligging, omgevingsvergunning en vereiste waterkwaliteit. Een eigen waterproductie-eenheid voorzien is een optie, maar ook tijdelijke installaties en het bufferen van water behoren tot de mogelijkheden.

 

Watervoorzieningsschema voor permanente vraag en noodscenario’s

Samen met u werkt Aquadomo watervoorzieningsschema’s uit met aandacht voor de technische haalbaarheid en de behoeften. Voor- en nadelen worden afgewogen. Er moet bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen oplossingen die voorzien in water tijdens noodomstandigheden versus alternatieve oplossingen voor een permanente watervraag. De keuze tussen oplossingen voor noodsituaties en een wijziging in de basislevering van water heeft een belangrijke impact op financieel vlak.

 

Wanneer realistische schema's ontwikkeld worden voor alternatieve waterbevoorrading maakt Aquadomo reeds een ruwe kostenraming zodat u de financiële impact van het project kan evalueren.

 

Hemelwaterstudie bij een vergunningsprocedure

Als u bij een vergunningsprocedure een hemelwaterstudie moet laten uitvoeren, kan u hiervoor een beroep doen op Aquadomo als erkend deskundige.

Aquadomo brengt de volledige hemelwaterhuishouding en hemelwaterafvoer in kaart en zoekt naar de beste oplossing: bufferen en hergebruiken, infiltratie op eigen terrein, bufferen en vertraagd lozen in een gracht of waterloop en/of regenwaterriool.(ladder van Lansink). Aquadomo berekent ook de technische en financiële haalbaarheid en de terugverdienperiode.

 

Vaak blijkt uit een hemelwaterstudie dat het de moeite loont om een regenwaterinstallatie te plaatsen omdat zo gespaard kan worden op drinkwatergebruik en de gemeentelijke- en bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Ook hier kan Aquadomo helpen bij het plaatsen van de regenwaterinstallatie. Wij berekenen de correcte dimensionering van de tank en leveren de geschikte pompinstallatie en filters voor uw specifieke situatie.

bottom of page