Skip to main content
Kunnen wij u helpen?

+32 9 242 58 39 / info@aquadomo.be

(Afval)water

Zuivert u uw afvalwater zelf? Voldoet de lozing van uw afvalwater aan de geldende normen?
Aquadomo doet continu research naar de meest efficiënte methode om industrieel afvalwater dusdanig te behandelen, dat hergebruik of lozing zonder problemen kan plaatsvinden. Tevens maken wij analyses, stellen doseringshoeveelheden vast, geven u een rentabiliteitsberekening: wij vinden de meest verantwoorde oplossing voor uw bedrijf!
Afvalwater van IBA's (minimum 20 IE) of eigen zuiveringen kan met een nazuivering weer geschikt gemaakt worden voor industrieel gebruik, toiletspoeling, de was, de schoonmaak en voor de tuin. De extra zuivering vindt plaats met bijvoorbeeld een bioreactor en membraanfiltering. Het is een systeem waarmee u de waterkringloop volledig sluit en het kostbare water steeds weer opnieuw gebruikt. Wij volgen op van voorstudie tot plaatsing en kiezen met u het meest performante en veilige zuiveringssysteem. 

Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI voor >100 IE)

IBA’s voor meer dan 20 inwonersequivalenten (IE)

Waterbehandeling en recuperatie

Proceswater (ontijzering, chlorering, …)